Algemene Voorwaarden

Op alle door Studio Picxel gemaakte prijsopgaven, transacties en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Download hier onze Algemene Voorwaarden: